Rolety Chrzanów, Rolety Trzebinia, Markizy Chrzanów, Plisy Chrzanów, Żaluzje Chrzanów, Montaż rolet, Moskitiery Chrzanów

 Adres: Ul. Krakowska 29, 32-500 Chrzanów   Telefon: +48 512 802 452      

 Adres: Ul. Długa 34A 32-540 Trzebinia   Telefon: +48 512 802 453

Jesteś tutaj: DANE OSOBOWE

Dane osobowe

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMS Adrian Majcherczyk z siedzibą w Regulicach, ul. Granitowa 2, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Granitowa 2, 32-566 Regulice lub e-mail: biuro@systemyrolet.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z formularza kontaktowago oraz na prowadzenie korespondencji dotyczącej zapytań ofetowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe.

Posiada Pani/Pan prawo do:

Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@systemyrolet.pl – pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Granitowa 2, 32-566 Regulice.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z wyrazami szacunku, Administrator Danych Osobowych